สิ่งที่นักออกแบบต้องรู้เกี่ยวกับ Typography

สิ่งที่นักออกแบบต้องรู้เกี่ยวกับ typography
ประเภทของฟ้อนต์
Script
ฟอนต์ handwritter
ฟอนต์Display
การจัดฟอนต์
Type Size, kerning, x height
regular, ltalic, bold
Tracking

บทความที่เกี่ยวข้อง