ร่วมเป็น Mentors กับ UxUi Thailand ให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาผู้สอนหรือบริษัทที่ต้องการหาที่ปรึกษาด้าน Ux, Ui ต่างๆให้กับบริษัท

ส่งข้อมูลแนะนำตัว

ระบุหัวข้อ: Become Mentors
ส่งข้อมูลมาได้ที่: uxuithailand@gmail.com หรือ facebook.com/uxuithailand