Become Mentors

ร่วมเป็น Mentors กับ UxUi Thailand ให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาผู้สอนหรือบริษัทที่ต้องการหาที่ปรึกษาด้าน Ux, Ui ต่างๆให้กับบริษัท

ส่งข้อมูลแนะนำตัว

  • ชื่อ – นามสกุล
  • รูปโปรไฟล์
  • ตำแหน่งปัจจุบัน – บริษัท
  • ประวัติคร่าวๆ ผลงานหรือข้อมูลที่อยากบอกแก่ผู้มาอ่านที่กำลังหา Mentor
  • ช่องทางการติดต่อ (E-mail, โทรศัพท์, แล้วแต่สะดวก)
  • ต้องการเป็น Mentor ด้านไหน ( Ux Mentor, Ui Mentor, Ux/Ui Mentor, อื่นๆ)

ระบุหัวข้อ: Become Mentors
ส่งข้อมูลมาได้ที่: uxuithailand@gmail.com หรือ facebook.com/uxuithailand

บทความที่เกี่ยวข้อง