Jobs

UX-UI Designer 30-40k

บริษัท เมต้าเวิร์ส เอ็กซ์อาร์ จำกัด เราคือผู้พัฒนาด้าน

Senior UX UI Designer

สวัสดีค่ะ บูมจาก สวัสดีค่ะ บูมจาก Magnetolabs

UX-UI Designer 30-40k

บริษัท เมต้าเวิร์ส เอ็กซ์อาร์ จำกัด เราคือผู้พัฒนาด้าน

UX-UI Designer 30-40k

บริษัท เมต้าเวิร์ส เอ็กซ์อาร์ จำกัด เราคือผู้พัฒนาด้าน

ลงโพสงาน Ux Writer

ส่งรายละเอียดงานมาได้ที่ uxuithailand@gmail.com หรือ เพียงแค่โพสงานในกลุ่ม uxui