คอร์สเรียน Intro to User Experience Design สำหรับผู้เริ่มต้นฟรี!!!

วันนี้แอดเจอคอร์สเรียน Intro to User Experience Design สำหรับผู้เริ่มต้นฟรี!!!! เลยมาบอกต่อกันแถมมี Project ให้ลองทำตามกันด้วย ได้ฝึกภาษากันด้วย

หัวข้อที่จะได้เรียนมีดังนี้

Dive Into UX Design

 1. A Peek Into the World Of UX Design
 2. Video: Most Important Skill for UX Designers
 3. Video: What is UX Design?
 4. Article: What Does a UX Designer Actually Do?
 5. Optional Resource: Design Thinking 101
 6. Project Framing
 

Understanding Your Users

 1. Understanding Your Users
 2. Video: How to do User Research
 3. Resources: How to Know Your Users’ Needs
 4. Resources: User Personas
 5. Optional Articles: A Closer Look at Personas
 6. Project: User Personas
 

Ideation and Sketching

 1. Defining Goals
 2. Article: How Google Approaches the Process of Ideation
 3. Resources: 7 Reasons for Sketching in UX Design
 4. Project: Ideation and Sketching
 5. Basics of Wireframing
 

What is wireframing?

 1. Video: What is a wireframe?
 2. Article: How to Make Your First Wireframe
 3. Article: Low fidelity vs. high fidelity wireframes: what’s the difference?
 4. Project: Wireframes

 

ไปเรียนได้ที่ https://www.coursera.org/learn/user-experience-design

 

  บทความที่เกี่ยวข้อง