Muze Innovation เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567 UX/UI Designer 1 ตำแหน่ง

Share:

แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับงานนี้

  • UX/UI Designer
  • Intern
  • * ต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
    * ระยะเวลาการฝึกงาน ไม่เกิน 3 เดือน
    * การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

  • ▶ สนใจร่วมฝึกงานที่ Muze ส่ง Resume พร้อม Portfolio ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เท่านั้น >>> https://forms.gle/v9qYZ4Wzaiv82kuaA