Bright Integration Technology กำลังตามหา Junior / Middle UX/UI Designer

Share:

แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับงานนี้

 • UX/UI Designer
 • 1. Junior UX/UI Designer (UX 60 UI 40)
  - มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI 6 เดือน ขึ้นไป (ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่)
  - มีความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องมือออกแบบ เช่น Figma Adobe เป็นต้น
  - มีพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ Design System
  - สามารถปรับตัวการทำงานในภาวะเร่งรีบ รวดเร็ว และกดดันได้ระดับหนึ่ง
  - กล้าพูดคุยกับ User ด้วยตัวเอง

  2.Middle UX/UI Designer (เน้น Design System)
  - มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI 1-2 ขึ้นไป
  - มีความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องมือออกแบบ เช่น Figma Adobe เป็นต้น
  - สามารถบริหาร Design System และ Token ในระดับเบื้องต้น
  - สามารถปรับตัวการทำงานในภาวะเร่งรีบ รวดเร็ว และกดดันได้ระดับหนึ่ง
  - มีทักษะในการรับความต้องการของผู้ใช้งานได้ด้วยตนเอง (กล้าสนทนา กล้าพูด )

  ทั้งสองตำแหน่งถ้ามี Website / Web application / Software / Mobile App มากกว่า 1 แพลตฟอร์มจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ทำงานในรูปแบบ Hybrid เข้า 3 วัน WFH 2 วัน

 • Nonthaburi, Thailand (ใกล้รถไฟฟ้าสีชมพู) ทำงานในรูปแบบ Hybrid เข้า 3 วัน WFH 2 วัน
 • Hybrid/แบบผสม
 • หากคุณสนใจ สามารถแนบ Resume แฟ้มสะสมผลงาน มาที่ posawee.s@bright-integration.com แล้วเราจะติดต่อคุณเร็วที่สุด