รับสมัคร Product Designer (Service design/UX/UI) Mid or Senior Level 4 ตำแหน่ง

Share:

แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับงานนี้

  • เราจะขอเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังว่า หลังจากเคยประกาศหาคนร่วมทีม เพื่อมาสรรสร้างพื้นที่สำหรับทดลองนวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่ๆ ร่วมลงทุนกับ Partner รวมไปถึงการให้บริการออกแบบที่มี Impact ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ปีนี้ เรายังคงตั้งเป้ายกระดับบริษัทของเราให้ดียิ่งขึ้นสามด้านเช่นที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อครั้งก่อนครับ เป็น Studio การออกแบบ Service design และ UX/UI ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้า และได้ทำงานที่ท้าทาย สนุกไปกับมันได้ตลอดเวลา เป็น Space ที่ทำให้ทุกคนได้พัฒนา ศักยภาพของตนเอง ไปสู่ความเป็นไปได้ ที่รอเราอยู่ข้างหน้า เป็น Society ที่เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมวงการทุกคน เปิดความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รู้จักกันไว้ วันหนึ่งมีอะไรร่วมกันได้อีกมากมาย และถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้มา ให้คนใหม่ๆ ที่สนใจ อยากจะเข้ามาสนุกในสังคมนี้ ก็ยินดีมากเลยครับ การที่เราจะเติบโตขึ้นไปอีกในปีนี้ ก็คงต้องมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมทุกคน ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน พัฒนากระบวนการการทำงานภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้งานดีขึ้น สวยมากขึ้น ลดความผิดพลาดลง ลดความเครียดในการทำงานลง ลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น จากการที่เราได้เรียนรู้ในปีนี้
  • เราจะขอเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังว่า หลังจากเคยประกาศหาคนร่วมทีม เพื่อมาสรรสร้างพื้นที่สำหรับทดลองนวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่ๆ ร่วมลงทุนกับ Partner รวมไปถึงการให้บริการออกแบบที่มี Impact ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ปีนี้ เรายังคงตั้งเป้ายกระดับบริษัทของเราให้ดียิ่งขึ้นสามด้านเช่นที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อครั้งก่อนครับ เป็น Studio การออกแบบ Service design และ UX/UI ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้า และได้ทำงานที่ท้าทาย สนุกไปกับมันได้ตลอดเวลา เป็น Space ที่ทำให้ทุกคนได้พัฒนา ศักยภาพของตนเอง ไปสู่ความเป็นไปได้ ที่รอเราอยู่ข้างหน้า เป็น Society ที่เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมวงการทุกคน เปิดความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รู้จักกันไว้ วันหนึ่งมีอะไรร่วมกันได้อีกมากมาย และถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้มา ให้คนใหม่ๆ ที่สนใจ อยากจะเข้ามาสนุกในสังคมนี้ ก็ยินดีมากเลยครับ การที่เราจะเติบโตขึ้นไปอีกในปีนี้ ก็คงต้องมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมทุกคน ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน พัฒนากระบวนการการทำงานภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้งานดีขึ้น สวยมากขึ้น ลดความผิดพลาดลง ลดความเครียดในการทำงานลง ลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น จากการที่เราได้เรียนรู้ในปีนี้
  • UX/UI Designer
  • ***ประสบการณ์ในสายงานออกแบบอย่างเข้มข้น 1 ปีขึ้นไป มีส่วนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน เว็บไซส์ มีความเข้าใจในธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถคุยกับลูกค้าโดยตรงได้ ให้คำปรึกษา และร่วมตัดสินใจหน้างานได้ดี เพื่อหาความเหมาะสมระหว่างความต้องการของลูกค้า ทีม และผู้ใช้งาน

  • Ari, Bangkok
  • เข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับ แล้วมาสนุกพร้อมทั้งสร้างสรรค์โลกใบนี้ไปด้วยกัน
    admin@miacollaboration.com