ปวรัตน์ นนทศิลป์

ปวรัตน์ นนทศิลป์

นักวิจัย - UX researcher

Share:

สวัสดีค่ะ

ชื่อ ปวรัตน์ นนทศิลป์ ชื่อเล่น อิม ปัจจุบันทำงานที่ NECTEC ตำแหน่งนักวิจัย – UX researcher

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Cognitive Science ที่ University of Bath, the UK 
งานวิจัยตอนป. เอก จะเกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ เช่น ทำไม social media ถึงทำให้นิสัยหรือพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปจากเดิม โดยนำทฤษฏีเชิงจิตวิทยาเข้ามาอธิบายพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ ละเปลี่ยนไปเป็นนิสัยของเรา

ตอนที่เรียนได้มีโอกาสเป็น mentor ให้กับโครงการ STEM for young women scientist และตอนนี้กำลังสมัครเป็น mentor ให้กับ New York Academy of Sciences อิมเห็นความสำคัญของบทบาทนี้มากๆ เพราะการที่เรามีคนที่ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในด้านที่เราสนใจ มันเป็นทางลัดนำไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายในอนาคตได้ง่ายและเร็วขึ้น

อย่างไรลองทักมาคุยกันได้นะคะ ยินดีมากค่ะ Email: [email protected]