บริษัท Pattaya AI Terminal ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง UI Graphic (ด่วนมาก)

Share:

แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– บริหารจัดการงาน และประเมินเวลาในการทำงานได้ดี

– แปลงเอาความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นงานออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)

– ประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน

คุณสมบัติ

– เพศ หญิง – ชาย

– มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชามัลติมีเดีย ,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ,สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความเข้าใจพื้นฐานในการเขียน Web เช่น CSS ,HTML ,PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ใช้โปรแกรม Adobe XD, Figma, Sketch, Adobe Photoshop, Adobe illustrator หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถออกแบบ Layout ได้เป็นอย่างดี

– มีความคิดสร้างสรรค์

– มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีความรุ้ความเข้าใจในการออกแบบ UI design

หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่

https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/ui-graphic-41

สอบถามโทร 095-8170072

ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)