บริษัท ALO GAMETECH หาเพื่อนร่วมทีม ตำแหน่ง Ux/Ui Design middle to senior

Share:

แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับงานนี้

บริษัท ALO GAMETECH 🚀🚀
หาเพื่อนร่วมทีม ตำแหน่ง Ux/Ui Design middle to senior
** 4 years of working experience in UX/UI Designer
ILLustrator, Figma, Adobe XD and Photoshop
understanding of web design, web responsive
ด้าน UX
มีความเข้าใจด้าน ux experience research methods ในกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจ user journey experience หรือ จัดทำ journey storyboards ในการนำเสนอ
จัดทำ wireframe prototype ของโปรเจ็คร่วมกับทีม Business
นำเสนอดีไซน์ New experience , Consumer experience , Brand experience ในการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ด้าน UI
Visual design มีรสนิยม
วางองค์ประกอบและจัด Layout ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มี และ Function ของ UI นั้น ๆ ได้ (Information Architect)
วาง Grid system ได้ดี
เชี่ยวชาญการออกแบบ Web design / UI design มีผลงาน ไอคอนดีไซน์
สามารถใช้ Photoshop, IIIustrator, Figma ได้คล่อง
ทักษะเพิ่มเติม
หากเข้าใจ HTML, CSS, *จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสพกาณ์ด้าน Art director *จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจมีส่วนเสริมในการจัดทำ Graphic banner ที่ใช้ในเว็บบ้าง
สามารถนำเสนอการทำ Css , js ในการสร้างอนิเมชั่นสู่หน้าเว็บ
สวัสดิการ
🎉 ประกันสุขภาพ
🎉 โบนัสพิเศษ 1ปีการันตี1เดือน
🎉 ค่าที่พัก holiday 10k 2ครั้ง/ต่อปี
🎉 ที่พักอาศัยส่วนตัว (ในกรณีไม่ WFH แล้วอยู่ห่างไกลสำนักงาน)
ทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ (ช่วงนี้ FWH100%)
สถานที่ทำงาน : รังสิต
E-mail : [email protected]