ตามหา Web Designer Freelance

Share:

แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับงานนี้

ชื่อบริษัท: Cleve Co.,Ltd.

ตำแหน่งที่รับสมัคร: Ux/Ui Designer

คุณสมบัติ:

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในงานด้านเว็บไซต์
 • มีความสามารถโปรแกรม Adobe Creative Suite (Photoshop, illustrator, etc.)
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • **มีความรับผิดชอบสูง ขยันและอดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีเวลาให้ Project เต็มที่
 • หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ และสวัสดิการ

 • ออกแบบและผลิตโดยยึดตามแผนและรูปแบบจากคลีฟเท่านั้น
 • สามารถWork from Home และมีเวลาทำงานที่อิสระ
 • จำเป็นต้องแชร์ไฟล์ต้นฉบับเสมอ
 • ค่าจ้างตามตกลงเป็นงานๆไป
 • มีเวลาทำงานที่อิสระ ไม่มีฟิคเวลาเข้างาน

สถานที่ทำงาน: S56, A3F, 323, Incheon tower-daero, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea

การทำงาน: Work form home 100%

ประเภทงาน: Contact/สัญญาจ้าง

วิธีส่งใบสมัคร: ส่ง Resume(หากเป็นภาษาอังกฤษจะดีมาก), Portfolio มาที่ contact@cleve.co.krได้เลยค่ะ