ด่วน!! รับสัมคร UX/UI Designer 1 ตำแหน่ง

Share:

แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับงานนี้

 • RIVERPARK INNODIGIATL เป็นบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาระบบงานสนับสนุนระบบธุรกิจ การเงิน การธนาคาร, ระบบงานเครือข่ายโทรคมนาคม, และระบบอื่น ๆ รวมไปถึงการผลิตซอฟแวร์สำเร็จรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและรองรับระบบงานในส่วนงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล
 • RIVERPARK INNODIGIATL เป็นบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาระบบงานสนับสนุนระบบธุรกิจ การเงิน การธนาคาร, ระบบงานเครือข่ายโทรคมนาคม, และระบบอื่น ๆ รวมไปถึงการผลิตซอฟแวร์สำเร็จรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและรองรับระบบงานในส่วนงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล
 • UX/UI Designer
 • Junior Designer
 • ตามประสบการณ์
 • - วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้ XD, Figma ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถทำ Wireframe ได้
  - มีทัศนคติที่ดีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  - หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • - ทำงาน จ. - ศ. 9.00 - 18.00 น.
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในงาน
  - วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

 • อาคารวรรณสรณ์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท
 • ประจำ
 • Hybrid/แบบผสม
 • ส่งผลงานและ Resume มาที่ [email protected]