คอร์สเรียน Google UX Design Professional Certificate จบได้ใบเซอร์จาก Google

google ux design

เป็นคอร์เรียนโดยตรงจาก Google ความรู้ที่จะได้จากหลักสูตรนี้

 • Follow the design process: empathize with users, define pain points, ideate solutions, create wireframes and prototypes, test and iterate on designs
 • Understand the basics of UX research, like planning research studies, conducting interviews and usability studies, and synthesizing research results
 • Apply foundational UX concepts, like user-centered design, accessibility, and equity-focused design
 • Create a professional UX portfolio that includes 3 end-to-end projects: a mobile app, a responsive website, and a cross-platform experience

สกิลที่จะได้จากหลักสูตรนี้

 • User Experience (UX)
 • UX Research
 • Wireframe
 • Prototype
 • User Experience Design (UXD)
 • Usability Testing
 • Mockup
 • Figma
 • Adobe XD
 • สามารถเรียนฟรีได้ 7 วัน
 • ภาษาอังกฤษ มีซัพภาษาอังกฤษ

ถ้ารู้สึกว่าชอบ เรียนไหวก็ไปต่อใช้ระยะเวลาทั้งหมด : 6 เดือน ใช้เวลาเรียนวันละ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

บทความที่เกี่ยวข้อง