กิจกรรม ‘Eco design, Innovation & Sustainable products’

🎨🌍 อยากออกแบบผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และยั่งยืนต่อโลก พร้อมโอกาสก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ! มาร่วมรับฟังกับกิจกรรม ‘Eco design, Innovation & Sustainable products’
.
🗓วันที่: 25 ก.ค. 65, 18.00 – 20.00 น
📍สถานที่: Fablab Bangkok (ชั้นใต้ดิน) ตึก KX Knowledge Xchange, BTS ธนบุรี-วงเวียนใหญ่
📌ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.ค. 65 bit.ly/MakerMeetup7
.
#แบ่งปันความรู้โดย
🔸คุณ ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Co-Founder Qualy design Brand & CEO ที่ CirPlas Tec co.,Ltd.
🔸คุณ ภัทรพล จันทร์คำ, Chairperson of Design Innovation program ที่ SoA+D, KMUTT
.
💡ประเด็นการแลกเปลี่ยนพูดคุย
– ภาพรวมแนวคิดการออกแบบด้วย Eco Design
– โอกาสและกฏระเบียบในตลาดระดับอุตสาหกรรม
– วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Eco design
– วิธีการพัฒนาการออกแบบด้วยกระบวนการทางนวัตกรรม, กระบวนการบริหารจัดการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
– สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ด้วย Eco design
– Case studies การออกแบบด้วย Eco Design
– กิจกรรมถาม-ตอบ
.
.
#MakerMeetup#KXKnowledgeXchange#FABLabBKK#EcoDesign#SustainableProducts#Design#Importer

บทความที่เกี่ยวข้อง