ประวัติ Mentor

KritChainoi

กฤตย์ ใจน้อย

Managing Director

CV: คลิกดู

ผลงานและการเป็นวิทยากร: คลิกดู

 

ติดต่อ

E-mail: koonkritt_mcs@outlook.co.th

บอร์โทรศัพท์: 080-680-0917